Prawo dotyczące psychiatrii

Przepisy prawaPRAWO:

Aktualna ustawa o „ochronie zdrowia psychicznego”:
Akt prawny na stronie sejmowej: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941110535
(bezpośrednie łącze do pliku PDF: http://isip.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=06F50A5AA6118B7F190BD8854E3B2156?id=WDU19941110535&type=3)

Fragmenty dotyczące sytuacji, w których możliwe jest umieszczenie osoby w psychiatryku bez jej zgody:

 • Art. 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego mówi:

1. Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody wymaganej w art. 22 tylko wtedy, jeżeli jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

 • Art. 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego mówi:

1. Osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie, może być przyjęta bez zgody wymaganej w art. 22 do szpitala w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.
2. Pobyt w szpitalu, o którym mowa w ust. 1, nie może trwać dłużej niż 10 dni.

 • Ponadto art. 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego mówi:

1. Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez zgody wymaganej w art. 22, osoba chora psychicznie:
1) której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź
2) która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.
2. O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w ust. 1, bez jej zgody, orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby – na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.
3. W stosunku do osoby objętej oparciem społecznym, o którym mowa w art. 8, wniosek może zgłosić również organ do spraw pomocy społecznej.

Problemem prawnym obecnie pozostaje fakt użycia w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego i np. Kodeksie Cywilnym pojęcia „choroba psychiczna”, gdyż nie przystaje to do obecnej oficjalnej nomenklatury w psychiatrii.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:
Definicja z Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecznik_Praw_Pacjenta_Szpitala_Psychiatrycznego

Przymus bezpośredni:
Definicja z Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przymus_bezpośredni

Prawa pacjenta:
Definicja z Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta:
Witryna internetowa: http://www.bpp.gov.pl/
Definicja z Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecznik_Praw_Pacjenta

Dodaj na Wykop.pl: Share 'Prawo dotyczące psychiatrii' on Wykop
Drukuj lub pobierz PDF: Share 'Prawo dotyczące psychiatrii' on Print Friendly

3 comments on “Prawo dotyczące psychiatrii

 1. Piotr on said:

  Tutaj więcej informacji prawnych dotyczącego psychiatrii;
  http://www.schizofrenicyinfo.fora.pl/informacje-prawne,77/

 2. m.sajko on said:

  „Choroba psychiczna” jako pojęcie prawne występuje także w następujących rozporządzeniach:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1110)
  :
  § 32.
  1. Przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez:
  2) choroby psychiczne, w tym:
  a) zaburzenia psychotyczne,
  b) zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,
  c) utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,
  d) zespoły otępienne;
  2. Symbol przyczyny niepełnosprawności, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 8, ust. 2 pkt 9 i ust. 3 pkt 9, oznacza się następująco:
  2) 02-P – choroby psychiczne;

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz.U. 1998 nr 124 poz. 820):
  §1 pkt 8: przewlekłe choroby psychiczne

 3. BipolarMaze on said:

  Jest gdzieś w zapisach prawnych definicja „osoby stanowiacej zagrożenie dla otoczenia lub samej siebie”? Mnie 4-o krotnie tak sklasyfikowano, w moim odczuciu, bezprawnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powiadom mnie o odpowiedziach. Możesz też być powiadamiany bez konieczności komentowania.